هرگاه مشکلی را پیش می‌کشید به یاد داشته باشید که برای آن راه حلی پیشنهاد دهید , حمایت از تولید ملی , کاهش مصرف آب یک موضوع بااهمیت است , پویایی سازمان با " نظام پیشنهادها" , نظام همفکری و ‍ویایی سازمان , پویایی سازمان با ارایه پیشنهاد توسط همکاران , مشارکت کارکنان ضرورتی اجتناب ناپذیر در بهبود فرایندهای سازمان , نوآوري هيچگاه به گونه‌اي سيستماتيك، هدفمند و سازمان‌يافته شكل نمي‌گيرد. بيشتر نوآوران، پديده‌هاي خود را در اثر شانس و جرقه يكباره هوششان ارائه نموده‌اند و نه با پشتكار و زحمت زياد. , نظام پيشنهادها گام نخست مشاركت كاركنان در تصميم‌سازي و مديريت واحدهاي سازماني است , پيشنهادهاي كاركنان، فرصتي باارزش براي برقراري نوعي ارتباط دو‌‌طرفه در محيط كار و نيز توسعه و افزايش مهارت‌هاي فردي آن‌هاست. , مدیریتی مشارکتی عبارت است از عملیاتی که طی آن کارکنان یک سازمان را در روند تصمیم‌گیریها دخالت و شرکت می‌دهند , نظام یا سیستم پیشنهادات ، تکنیکی است که می‌توان از فکر و اندیشه های کارکنان برای مسئله یابی، چاره‌جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست , ضرورت مشارکت کارکنان در سازمانهای امروزی مانند هوای تنفسی برای یک موجود زنده است ,

ورود به سامانه

نظام پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
8.8.0 - 1403/03/26